24
جولای

طاهری

به ما کمک کردند که به رنگی که دلمون میخاد برسیم و دکوراسیون رو مطابق سلیقه خودمون داشته باشیم.

در نهایت انتخاب جالبی شد. امیدوارم که هرجا که هستند موفق باشند.