ملاقات و قرارداد

به این منظور ابتدا جلسه ای میان کارفرما و صنایع چوب اُ.آ.ک برقرار میگردد که در آن جلسه ضمن آشنایی اولیه طرفین و معرفی محل کار و مشاهده نمونه کارهای کافی ، اطلاعات کافی به کارفرما داده می شود.

آنچه که وی نیاز دارد ، کسب اطلاعات لازم راجع به چگونگی اجرای دکوراسیون در محیط مد نظر ، بهره گیری از متریال مناسب محیط ، مدت زمان مورد نیاز جهت پیاده سازی و اطلاع از تعرفه های اجرا است که در صورتی که مورد توافق طرفین واقع شود به عقد قرارداد منجر خواهد شد.