طراحی و خلق

در این مرحله نوبت آن می رسد که ایده از ذهن به واقعیت تبدیل شود که اولین گام در این اقدام ، طراحی ایده ی مد نظر می باشد . صنایع چوب اُ.آ.ک بلوط اصفهان ، با بهره گیری از نرم افزارهای پیشرفته طراحی و علم روز مهندسی اقدام به طراحی متناسب با ابعاد و محیط کاربری مشتری نموده و وی را در جریان این طراحی قرار میدهد . بعد از پذیرش و تائید نهایی این مرحله ، گامی دیگر به ساخت یعنی اندازه های واقعی نزدیک تر خواهیم شد.